• prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych,
  • legalizacja samowoli budowlanej,
  • prowadzenie postępowań w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.