Kancelaria reprezentuje klientów na wszystkich etapach postępowań z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego.

Zakres spraw prowadzonych przez kancelarię obejmuje w szczególności:

  • reprezentowanie przed organami administracyjnymi wszystkich instancji,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym w administracji,
  • przygotowywanie odwołań, zażaleń i skarg,
  • przygotowywanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowaniu administracyjnym,
  • pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń, koncesji i innych dokumentów,
  • dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnymi.