2020-04-08
Świadczymy bezpłatną pomoc prawną dla małych i średnich firm w ramach akcji #RatujBiznes zorganizowanej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców!.
Akcja #RatujBiznes ma na celu informowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorców o instrumentach wsparcia w zakresie należności publicznoprawnych. Na stronie www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes można odnaleźć listę wniosków (dotyczących głównie należności ZUS i US).
Celem akcji jest świadczenie, przez m.in. naszą Kancelarię radców prawnych w Szczecinie nieodpłatnej pomocy prawnej przedsiębiorcom z sektora MŚP w zakresie przygotowania i złożenia wniosków o wsparcie.
Pomoc prawną nasi radcy prawni i aplikanci świadczą on-line, telefonicznie, a także (przy zachowaniu najwyższych środków ostrożności) w siedzibie Kancelarii Prawnej Kami Zieliński w Szczecinie. Zapraszamy do kontaktu!