Stała obsługa prawna obejmuje bieżące rozwiązywanie problemów prawnych klientów i eliminowanie ich występowania w przyszłości. Stanowi ona najszerszą formę współpracy pomiędzy klientem a kancelarią.

W jej ramach zapewniamy wszechstronne doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych klientów działalności. W praktyce wsparcia takiego poszukują na co dzień zarówno prezesi jaki i księgowi, specjaliści od spraw sprzedaży czy kierownicy magazynu.

Obsługa prawna przedsiębiorstw

W ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorstw prawnicy zatrudnieni w naszej kancelarii m.in.:

 • udzielają porad prawnych m.in. z zakresu prawa cywilnego, handlowego i pracy,
 • opiniują i sporządzają projekty umów zawieranych przez klientów,
 • przygotowują projekty regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych,
 • doradzają w sprawach korporacyjnych, uczestniczą w rokowaniach i negocjacjach,
 • pomagają w windykacji należności,
 • reprezentują klientów w postępowaniach reklamacyjnych,
 • zastępują klientów w postępowaniach administracyjnych,
 • świadczą na preferencyjnych warunkach finansowych usługi zastępstwa procesowego.

Rodzinna opieka prawna

Rodzinna opieka prawna obejmuje kompleksową opiekę nad wszelkimi wywołującymi skutki prawne działaniami gospodarstw domowych. Rodzinna opieka prawna obejmuje działania wszystkich członków rodziny beneficjenta. Warunkiem jest wskazanie dalszych beneficjentów w załączniku do umowy o rodzinną opiekę prawną. Każdy z beneficjentów ma równe prawa przy korzystaniu z usług kancelarii.

Obejmuje to w szczególności:

 • udzielanie porad w zakresie bieżących zagadnień prawnych,
 • sporządzanie projektów umów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • udział w negocjacjach prowadzonych przez klienta,
 • dochodzenie roszczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą,
 • występowanie przed wszelkimi urzędami i instytucjami,
 • wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą zobowiązań Zleceniodawcy.