Kancelaria świadczy usługi w zakresie krajowego oraz unijnego prawa ochrony środowiska.

Kompleksowa obsługa w tej dziedzinie obejmuje:

  • procedurę REACH,
  • gospodarkę odpadami.