Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa budowlanego. W szczególności prowadzimy sprawy dotyczące:

  1. Czynności poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
  2. Prowadzenie budowy i oddanie obiektu do użytkowania
  3. Utrzymanie i użytkowanie obiektów budowlanych
  4. Dochodzenie odszkodowań z tytułu błędów w sztuce budowlanej
  5. Tworzenie kontraktów na budowe zgodnych ze standardami FIDIC