Kancelaria prowadzi fachową i kompleksową obsługę prawną w zakresie obrotu nieruchomościami oraz szeroko pojmowanego procesu inwestycyjnego. Specjalizujący się w prawie nieruchomości prawnicy świadczą usługi na każdym etapie inwestycji.
Obejmuje to w szczególności:

  • analizę stanu prawnego nieruchomości,
  • ocenę ryzyka związanego z nabyciem nieruchomości,
  • przygotowanie i negocjowanie umów przeniesienia własności nieruchomości,
  • przygotowanie umów najmu nieruchomości,
  • reprezentację klientów przed sądem wieczysto księgowym,
  • doradztwo prawne związane z uprawnieniami i obowiązkami osób będących właścicielami nieruchomości, w szczególności dotyczące możliwości eksmisji zalegających z czynszem lokatorów bądź zmian dotyczących zarządcy wspólnoty mieszkaniowej (dotyczy lokali nabytych od deweloperów),
  • doprowadzenie do uregulowania stanu prawnego nieruchomości posiadających wielu współwłaścicieli co do których nie przeprowadzono postepowania spadkowego,
  • dochodzenie od dostawców mediów (zakładów energetycznych, ciepłowniczych i.t.p.) wynagrodzenia za usadowione na nieruchomości urządzenia służące do przesyłu mediów,
  • przeprowadzanie postępowań związanych z nabyciem nieruchomości przez zasiedzenie.