Reprezentowaliśmy Stowarzyszenie Obrony Naturalnych Obszarów Nadmorskich „Bałtyckie S.O.S” przeciwko nieprawdziwym informacjom opublikowanym na stronie Portalu BiznesAlert.pl


Stowarzyszenie (link do strony internetowej: baltyckie-sos.com.pl) prowadzi statutowe działania na rzecz ochrony wybrzeża Bałtyku przed zagrożeniami m. in. ingerującymi w ekosystem związanymi z infrastrukturą nuklearną. Zadaje niewygodne pytania, analizuje działania władz, a przede wszystkim domaga się rzetelnej informacji dotyczącej planowanej inwestycji elektrowni atomowej nad Bałtykiem. Działają na tyle skutecznie, że nie spodobało się niektórym środowiskom.

Na stronie Portalu (link do artykułu: https://biznesalert.pl/tepper-ochrona-srodowiska-w-sluzbie-kremla-a-polski-atom/) ukazała się treść dyskredytująca m. in. naszego Klienta, jak również mieszkańców gminy, osoby zaangażowane w ochronę środowiska oraz osoby zaniepokojone o swoją własność (działki, domy itd.) i możliwości zarobkowe. Pojawiły się w owym artykule insynuacje, iż władze Stowarzyszenia i ich działania w obronie statutowych wartości mogą być inspirowanie czy wręcz powiązane z rosyjską agenturą (!). Snucie takich wyimaginowanych tez spowodowało, że wystąpiliśmy w imieniu Klienta do redakcji Portalu…

Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl opublikował sprostowanie (link do sprostowania: https://biznesalert.pl/sprostowanie-baltyckie-sos-nie-ma-zwiazkow-z-rosja/), które stanowczo zaprzecza treściom ukazanym w artykule. Skuteczne działania Kancelarii przyczyniły się do przywrócenia rzetelności informacji publikowanych przez owy Portal, przynajmniej w kontekście naszego Klienta. Warto podejmować działania przeciwko fałszywym lub nieprawdziwym informacjom przez różne portale…

Adrianna Galewska
Aplikant Radcowski