W dziedzinie windykacji oferta kancelarii jest bardzo szeroka. Skierowana jest ona zarówno do wierzycieli jak i dłużników we wszystkich etapach postępowania windykacyjnego zarówno przedsądowego jak i sądowego.

Działania świadczone przez kancelarię obejmują w szczególności:

 • pełną obsługę wierzytelności - polegającą na zapobieganiu powstawania niechcianych „zatorów płatniczych” w postaci niespłaconych wierzytelności,
 • bieżące monitowanie płatności – zarówno ze strony wierzyciela jak i dłużnika,
 • pomoc w prawnym zabezpieczeniu transakcji.

DLA WIERZYCIELA

Już w samym procesie windykacyjnym kancelaria oferuje szereg usług na każdym etapie postępowania:

 • czynności przedsądowe - działania mające na celu zmobilizowanie dłużnika do uregulowania zaległości i uniknięcia przez niego konsekwencji prawno-finansowych,
 • czynności poprzedzające postępowanie sądowe - zawezwania do próby ugodowej lub do postępowania mediacyjnego,
 • czynności sądowe – prowadzenie spraw w postępowaniu upominawczym, nakazowym oraz w postępowaniu zwykłym,
 • czynności przedegzekucyjne - ten etap obejmuje działania po otrzymaniu wyroku lub nakazu zapłaty. Jest to etap próby polubownego załatwienia sprawy w oparciu o uzyskane drogą sądową orzeczenie. Negocjujemy warunki uregulowania należności, nadzorujemy ich spłatę,
 • czynności egzekucyjne – obejmują wnioskowanie o wszczęcie egzekucji komorniczej oraz działania w przypadku bezskuteczności egzekucji komorniczej,
 • czynności po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji - działania zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika, dochodzenie roszczeń od członków zarządu spółki z o.o. z tytułu odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki w przypadku bezskutecznej egzekucji z majątku spółki.

DLA DŁUŻNIKA

W procesie windykacyjnym kancelaria wspiera również dłużników. Nasze działania obejmują:

 • czynności przedsądowe – próby polubownego rozwiązania sporu na etapie przedsądowym, działania zmierzające do doprowadzenia do ugody przy częściowej redukcji zadłużenia,
 • czynności sądowe – reprezentowanie przed organami sądowymi we wszystkich etapach postępowania,
 • czynności przedegzekucyjne – przygotowujemy propozycje ugodowe wobec wierzyciela, propozycje rozłożenia należności na raty i inne działania mające na celu poprawę sytuacji dłużnika,
 • czynności egzekucyjne – przygotowywanie skarg na czynności komornika, wnoszenie powództw przeciwegzekucyjnych,
 • czynności po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji – reprezentowania członków zarządu spółki z o.o. w przypadku ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz reprezentowanie dłużnika w postępowaniu o wyjawienie majątku.