Trudne umowy kredytowe we frankach - tak nazywają umowy z Fortis Bank - nie stanowią dla naszej specjalistki od kredytów frankowych, radcy prawnego Aleksandry Skiby, większych kłopotów. Ogromne doświadczenie procesowe, poparte doskonałą znajomością umów „frankowych”, nie tylko Fortis Bank, stanowi ogromne wsparcie dla naszych Klientów. Właśnie to wsparcie i doświadczenie pozwoliło zakończyć kolejną sprawę sukcesem! Jak tego dokonaliśmy, pomimo nieoczekiwanych komplikacji…


Sąd pierwszej instancji w Szczecinie wydał niekorzystny wyrok dla naszych Klientów. Wprawdzie podkreślił występowanie klauzul abuzywnych, ale nie unieważnił zawartej umowy kredytowej. Zmusiło to nas do napisania apelacji i Klienci pozbyli się „chorego bagażu”. Inaczej nie można nazwać spłacania zaciągniętego kredytu (na blisko 72 tysięcy CHF) przez 15 lat i po tym czasie… zostaje jeszcze około 30 tysięcy CHF do spłaty!
W imieniu Klientów doprowadziliśmy do unieważnienia umowy kredytowej i zwrotu kwoty na około 190 tysięcy złotych plus koszty sądowe (wyrok: Sąd Apelacyjny w Szczecinie, I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I ACa 127/22)


Masz podobny kłopot ze swoim kredytem frankowym? Zadzwoń