Pomagamy reprezentując interesy Klientów w najkorzystniejszym rozwiązywaniu zaistniałych sporów zarówno sądowych jak i pozasądowych.
Ponadto:

  • reprezentujemy klientów przed sądami polubownymi, powszechnymi wszystkich instancji we wszelkich sprawach cywilnych i gospodarczych,
  • opracowujemy strategie prowadzenia sporów przy uwzględnieniu zasady, że wykorzystane instrumenty prawne muszą być adekwatne do konkretnego przypadku biorąc jednocześnie pod uwagę konieczność optymalizacji kosztów,
  • prowadzimy negocjacje i mediacje na etapie przedsądowym i sądowym,
  • doradzamy i reprezentujemy w postępowaniu arbitrażowym przed krajowymi sądami polubownymi,
  • przygotowujemy treści ugod i porozumień pozasądowych,
  • reprezentujemy przed organami administracji obu instancji.