Kamil Zieliński

Radca Prawny Kamil Zieliński -
właściciel Kancelarii.


Od ukończenia studiów w 1999r., przez wiele lat
zajmował się obsługą prawną przedsiębiorstw
produkcyjnych i handlowych z udziałem kapitału
zagranicznego.

Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa
spółek handlowych, prawa gospodarczego
(w tym restrukturyzacja i upadłość), cywilnego,
budowlanego, pracy i upadłości konsumenckiej.

Stale i od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (zrzeszonej w Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC). Uhonorowany Złotą
oraz Srebrną Odznaką "Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce"
przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.


Wykładowca z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa handlowego. Dodatkowo współpracował z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Szczecinie
w zakresie szkoleń dot. zamówień publicznych, ofert
i warunków umów w inwestycjach budowlanych.

Jako konsultant i wykładowca brał udział
w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Doktorant Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (w latach 2009-2012). Studia prawnicze na WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego ukończył w 1999r. Samodzielną praktykę prawniczą prowadzi od 2003 r. Od 2018 r. członek OIRP
w Szczecinie.

Jego hobby to żeglarstwo, kajakarstwo oraz historia polski.
 

Marek Kozłowski Radca Prawny Marek Kozłowski 

Absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu. Długoletni prokurator w Prokuraturze
w Szczecinie. Radca prawny w wiodących bankach
w Szczecinie. Specjalizuje się w prawie karnym, rodzinnym, pracy i gospodarczym.
r.pr. Aleksandra Skiba
Radca Prawny Aleksandra Skiba

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Od czasów studiów (2010 r.) związana
z Kancelarią. Główny specjalista
w zakresie ochrony danych osobowych (RODO)
i odszkodowań majątkowych i komunikacyjnych. Ponadto zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego,handlowego, budowlanego
i rodzinnego. Radcą prawnym została w lipcu 2015 r.
Radosław Jaśkiewicz 
Aplikant Radcowski Radosław Jaśkiewicz
Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
oraz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Posiada doświadczenie w zakresie ochrony danych
osobowych. Pełnił funkcję inspektora ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych
w Szczecinie. Doświadczenie zawodowe gromadził także pełniąc służbę w jednym z organów ścigania. W kręgu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z prawem cywilnym
i karnym.