Kamil Zieliński Radca Prawny Kamil Zieliński - właściciel Kancelarii.

Od ukończenia studiów w 1999r., przez wiele lat zajmował się obsługą prawną przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych z udziałem kapitału zagranicznego. 

Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego (w tym restrukturyzacja i upadłość), cywilnego, budowlanego, pracy i upadłości konsumenckiej. 

Stale i od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (zrzeszonej w Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC). Uhonorowany Złotą oraz Srebrną Odznaką "Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

Wykładowca z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa handlowego. Dodatkowo współpracował z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Szczecinie w zakresie szkoleń dot. zamówień publicznych, ofert i warunków umów w inwestycjach budowlanych.

Jako konsultant i wykładowca brał udział w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Doktorant Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (w latach 2009-2012). Studia prawnicze na WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego ukończył w 1999r. Samodzielną praktykę prawniczą prowadzi od 2003 r. Od 2018 r.  członek OIRP w Szczecinie. 

Jego hobby to żeglarstwo, kajakarstwo oraz historia polski.
 
Marek Kozłowski Radca Prawny Marek Kozłowski 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Długoletni prokurator w Prokuraturze w Szczecinie. Radca prawny w wiodących bankach w Szczecinie.
Specjalizuje się w prawie karnym, rodzinnym, pracy, cywilnym i gospodarczym.
r.pr. Aleksandra Skiba Radca Prawny Aleksandra Skiba
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od czasów studiów (2010 r.) związana z Kancelarią.
Główny specjalista w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) i odszkodowań majątkowych i komunikacyjnych.
Ponadto zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, handlowego, budowlanego i rodzinnego. Radcą prawnym została w lipcu 2015 r.
Katarzyna Ciągło Uğur Katarzyna Ciągło Uğur – aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, część studiów odbyła na Uniwersytecie Łódzkim w ramach programu mobilności studentów MOST. Obroniła pracę magisterską z prawa gospodarczego publicznego pod tytułem „Działalność gospodarcza podmiotów zagranicznych w Polsce”. W trakcie studiów była członkiem Koła Naukowego Prawa Podatkowego i odbywała liczne praktyki w urzędach oraz białostockich kancelariach. W 2015 r. ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Uniwersytetem Humboldta w Berlinie. Uczestniczyła w programie Erasmus +, w ramach którego odbyła staż w biurze podatkowym w Berlinie. W swojej karierze zawodowej zdobyła także doświadczenie w bankowości pracując dla międzynarodowej korporacji zajmującej się obsługą europejskich banków. Posiada pierwszy stopień kwalifikacji księgowego. W 2019 r. rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.
Posługuje się językiem polskim, angielskim oraz niemieckim.