Kancelaria pomaga klientom indywidualnym w sprawach rodzinnych i majątkowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
Są to w szczególności sprawy o:

  • alimenty, w tym o obniżenie lub podwyższenie ich wysokości,
  • rozwód bez orzekania i z orzekaniem o winie,
  • separację,
  • zniesienie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej,
  • podział majątku,
  • pozbawienie, lub powierzenie władzy rodzicielskiej,
  • wnoszenie sprzeciwu od czynności prawnej dokonanej przez współmałżonka,
  • sporządzanie majątkowych umów małżeńskich.