Kancelaria udziela kompleksowej pomocy w zakresie doradztwa dla osób fizycznych i prawnych w sprawach o charakterze cywilnym, w szczególności w zakresie prawa cywilnego i postępowania w sprawach cywilnych. Prowadzimy bezpośrednie doradztwo poprzez udział w spotkaniach z klientami, przygotowujemy projekty pism i umów, bierzemy udział w negocjacjach, występujemy jako pełnomocnicy przed sądami wszystkich instancji.

Prowadzimy sprawy dotyczące umów zobowiązaniowych w tym w szczególności:

sprzedaży,
zamiany,
dostawy,
kontraktacji,
o dzieło,
o roboty budowlane,
najmu i dzierżawy,
leasingu,
użyczenia,
pożyczki,
zlecenia,
agencyjnej,
komisu,
przewozu,
spedycji,
przechowania,
składu,
poręczenia,
przekazu,
a także sprawy z zakresu bezpodstawnego wzbogacenia, prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia i czynów niedozwolonych.

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rzeczowego w tym:

sprawy o nabycie i utratę własności,
o zasiedzenie,
o ustalenie sposobu zarządzania współwłasnością i zniesienia współwłasności,
z zakresu ustawy o własności lokali,
sprawach reprywatyzacyjnych.

Prowadzimy sprawy spadkowe w tym:

o stwierdzenie nabycia spadku,
podział spadku,
zachowek,
zabezpieczenie spadku i spis inwentarza,
wyjawienie przedmiotów spadkowych,
w zakresie przygotowania i dyspozycji testamentów.