• pomoc prawną przy umownym wyodrębnianiu własności lokali,
  • organizację oraz pomoc w ukonstytuowaniu wspólnot mieszkaniowych,
  • przygotowanie i weryfikację umowy w sprawie zarządu nieruchomością wspólną,
  • świadczenie pomocy prawnej architektom, geodetom i pośrednikom w zakresie obrotu nieruchomościami i innych zagadnień prawa rzeczowego,
  • pomoc prawną dla przedsiębiorców prowadzących działalność developerską,
  • obronę interesów wykonawców robót budowlanych,
  • dochodzenie roszczeń cywilnych w następstwie wyłączenia lub ograniczenia korzystania z nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • dochodzenia odszkodowań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.