Zajmujemy się profesjonalną i kompleksową pomocą prawną dla cudzoziemców i pracodawców polskich zatrudniających cudzoziemców. Począwszy od legalizacji pobytu, porzez uzyskanie pozwolenia na pracę, a skończywszy na ochronie prawnej przed deportacją.
 W zakres naszej pomocy prawnej wchodzą przede wszystkim:
  • Uzyskanie pozwolania na pobyt tymczasowy i stały
  • Uzyskanie zezwolenia na pracę lub jego zmiana
  • Pomoc w przypadku cofnięcia pozwolenia o pracę
  • Odwołanie od decyzji wojewody do Urzędu ds. Cudzoziemców
  • Uzyskanie Karty Polaka
  • Założenie firmy
  • Ochrona praw pracowniczych
  • Pomoc prawna podczas zatrzymania przez Straż Graniczną
  • Odwołanie od decyzji od deportacji

Uchwałą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 4.12.2018r., założyciel naszej Kancelarii Prawnej - radca prawny Kamil Zieliński - został wpisany na listę radców prawnych uprawnionych do udzielania bezpłatnej pomocy prawnej w ramach Urzędu do Spraw Cudzoziemców.