Zajmujemy się profesjonalną i kompleksową pomocą prawną dla cudzoziemców i pracodawców polskich zatrudniających cudzoziemców. Począwszy od legalizacji pobytu, porzez uzyskanie pozwolenia na pracę, a skończywszy na ochronie prawnej przed deportacją.
 W zakres naszej pomocy prawnej wchodzą przede wszystkim:
 • Uzyskanie pozwolania na pobyt tymczasowy i stały
 • Uzyskanie zezwolenia na pracę lub jego zmiana
 • Pomoc w przypadku cofnięcia pozwolenia o pracę
 • Odwołanie od decyzji wojewody do Urzędu ds. Cudzoziemców
 • Uzyskanie Karty Polaka
 • Założenie firmy
 • Pomoc w zameldowaniu
 • Ochrona praw pracowniczych
 • Reprezentacja przed Sądem Pracy
 • Pomoc prawna podczas zatrzymania przez Starż Graniczną
 • Odwołanie od decyzji od deportacji