Inspektor Nadzoru Budowlanego nie może przeprowadzać ponownej kontroli budowli bez uprzedzenia (art. 79 kpa).

2009-09-24
Zgodnie z art. 10 kpa organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronie czynny udział w każdym stadium postępowania. Przeprowadzenie ponownej kontroli jest również stadium postępowania i strona winna być poinformowana o wszelkich działaniach organu. Niewywiązanie sie z tego obowiązku przez organ administracji skutkuje nieważnością takiej czynności. Postępowanie administracyjne powinno być prowadzone z zachowaniem praworządności i dokonywania wszelkich kroków niezbędnych dla wyjaśnienia stanu faktycznego, oraz w taki sposób, aby zapewniać zaufanie obywateli do organów państwa.

Polsat News - Interwencja extra

2009-02-19
 Data ukazania się materiału: 18 lutego 2009r.
Źródło: Polsat News - Interwencja extra

Film można obejrzeć pod adresem: vimeo.com

TVP Szczecin - Wokół Nas

2009-02-10
 Jakie są granice rozporządzania rzeczą wspólną we współwłasności?
Kiedy współwłaściciel swoimi działaniami przekracza zakres zwykłego zarządu?
Czy brak zgody współwłaścicieli pozwala przeprowadzić czynność prawną?

Przykład sporu o przydomowy ogródek w Szczecinie pokazuje jakie problemy mogą mieć współwłaściciele w wyniku bezprawnych działań innych współwłaścicieli.

Film można obejrzeć pod adresem: vimeo.com

Wygrali w sądzie z bankiem - Głos Szczeciński - 30.01.2009r.

2009-01-31
Data ukazania się materiału: 30 stycznia 2009r.
Źródło: Głos Szczeciński

1. Czy prowizja bankowa jest ceną za przygotowanie kredytu?
2. Jakie koszty może ustalić bank udzielając kredytu?

"Zwykły człowiek" może wygrać z bankiem! Przykład małżeństwa Ł. Ze Szczecina pokazuje, iż banki udzielając kredytów nie mogą tworzyć umów według własnego uznania. Bank nie ma prawa żądać od klienta prowizji jeśli nie pozostawił kredytu do jego dyspozycji. Choć w Polsce nie obowiązuje zasada precedensów sądowych, osoby, będące w podobnej sytuacji jak rodzina Ł., będą się mogły na niego powoływać.

Artykuł można przeczytać pod adresem: gs24.pl

Celnicy od pięciu lat ścigają niewinnego człowieka - Głos Szczeciński - 29.01.2009r.

2009-01-30
Celnicy od pięciu lat ścigają niewinnego człowieka
Data ukazania się materiału: 29 stycznia 2009r.
Źródło: Głos Szczeciński

Artykuł można przeczytać pod adresem: gs24.pl

Recz Największy pracodawca zwolni pracowników? - Głos Szczeciński - 15.05.2008r.

2008-05-16
 Recz > Największy pracodawca zwolni pracowników? - Głos Szczeciński - 15.05.2008r.
Data ukazania się materiału: 15 maja 2008r.
Źródło: Głos Szczeciński