Recz – Burmistrz utrudnia funkcjonowanie największemu zakładowi w regionie - Głos Szczeciński - 13.09.2010r.

2010-09-14
  Recz - Burmistrz utrudnia funkcjonowanie największemu zakładowi w regionie. Data ukazania się materiału: 13 września 2010r.
Źródło: Głos Szczeciński

Burmistrz Recza zakazał pracownikom największej w regionie fabryki parkowania przed zakładem pracy.
 

SKO uchyla postanowienie Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie nieuiszczonych opłat za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania.

2010-03-01
Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyla Postanowienie Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie nieuiszczonych opłat za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania.

Urzędnicy dbają o przestrzeganie prawa przez urzędników - Głos Szczeciński - 13.11.2009r.

2009-11-14
  Urzędnicy dbają o przestrzeganie prawa przez urzędników. Data ukazania się materiału: 13.11.2009 r.
Źródło: Głos Szczeciński  
Urzędnicy Strefy Płatnego Parkowania łamią prawo uniemożliwiając petentom fotografowanie akt. Działania takie sprzeczne są z orzecznictwem sądów administracyjnych. Urzędnicy nie stoją na straży przepisów tylko lekceważą obowiązujące prawo.

Artykuł można przeczytać pod adresem: gs24.pl

Można wygrać ze Strefą Płatnego Parkowania - Głos Szczeciński - 03.11.2009r.

2009-11-04
 Można wygrać ze Strefą Płatnego Parkowania
Data ukazania się materiału: 03.11.2009
Źródło: Głos Szczeciński

Znaczna ilość zawiadomień wystawianych przez pracowników Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie może być nieważna. Na "mandatach" mylone są ulice, nazwy samochodów, brakuje podpisów, a niekiedy znajdują się sprzeczne informacje. Ponadto pracownicy Strefy traktują każdy "mandat" jako wystawiony prawidłowo, nawet jeżeli posiada braki formalne lub znajdują się na nim błędne informacje.

Artykuł można przeczytać pod adresem: gs24.pl
a także pod adresem: www.wspolczesna.pl

Odwołani członkowie zarządu spółki z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za jej późniejsze zobowiązania, nawet jeśli figurują w dawnym Rejestrze Handlowym (RHB).

2009-10-30
Odwołani członkowie zarządu spółki z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania nawet jeśli figurują w dawnym Rejestrze Handlowym B (RHB). Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. określoną w art. 299 KSH ponoszą osoby, będące członkami zarządu w czasie, gdy niezaspokojona przez spółkę wierzytelność stała się wymagalna, a jednocześnie były członkami zarządu w czasie właściwym do zgłoszenia wniosku o upadłość spółki.

Inspektor Nadzoru Budowlanego nie może przeprowadzać ponownej kontroli budowli bez uprzedzenia (art. 79 kpa).

2009-09-24
Zgodnie z art. 10 kpa organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronie czynny udział w każdym stadium postępowania. Przeprowadzenie ponownej kontroli jest również stadium postępowania i strona winna być poinformowana o wszelkich działaniach organu. Niewywiązanie sie z tego obowiązku przez organ administracji skutkuje nieważnością takiej czynności. Postępowanie administracyjne powinno być prowadzone z zachowaniem praworządności i dokonywania wszelkich kroków niezbędnych dla wyjaśnienia stanu faktycznego, oraz w taki sposób, aby zapewniać zaufanie obywateli do organów państwa.

Polsat News - Interwencja extra

2009-02-19
 Data ukazania się materiału: 18 lutego 2009r.
Źródło: Polsat News - Interwencja extra

Film można obejrzeć pod adresem: vimeo.com

TVP Szczecin - Wokół Nas

2009-02-10
 Jakie są granice rozporządzania rzeczą wspólną we współwłasności?
Kiedy współwłaściciel swoimi działaniami przekracza zakres zwykłego zarządu?
Czy brak zgody współwłaścicieli pozwala przeprowadzić czynność prawną?

Przykład sporu o przydomowy ogródek w Szczecinie pokazuje jakie problemy mogą mieć współwłaściciele w wyniku bezprawnych działań innych współwłaścicieli.

Film można obejrzeć pod adresem: vimeo.com

Wygrali w sądzie z bankiem - Głos Szczeciński - 30.01.2009r.

2009-01-31
Data ukazania się materiału: 30 stycznia 2009r.
Źródło: Głos Szczeciński

1. Czy prowizja bankowa jest ceną za przygotowanie kredytu?
2. Jakie koszty może ustalić bank udzielając kredytu?

"Zwykły człowiek" może wygrać z bankiem! Przykład małżeństwa Ł. Ze Szczecina pokazuje, iż banki udzielając kredytów nie mogą tworzyć umów według własnego uznania. Bank nie ma prawa żądać od klienta prowizji jeśli nie pozostawił kredytu do jego dyspozycji. Choć w Polsce nie obowiązuje zasada precedensów sądowych, osoby, będące w podobnej sytuacji jak rodzina Ł., będą się mogły na niego powoływać.

Artykuł można przeczytać pod adresem: gs24.pl

Celnicy od pięciu lat ścigają niewinnego człowieka - Głos Szczeciński - 29.01.2009r.

2009-01-30
Celnicy od pięciu lat ścigają niewinnego człowieka
Data ukazania się materiału: 29 stycznia 2009r.
Źródło: Głos Szczeciński

Artykuł można przeczytać pod adresem: gs24.pl