Rodzinna opieka prawna obejmuje kompleksową opiekę nad wszelkimi wywołującymi skutki prawne działaniami gospodarstw domowych. Rodzinna opieka prawna obejmuje działania wszystkich członków rodziny beneficjenta. Warunkiem jest wskazanie dalszych beneficjentów w załączniku do umowy o rodzinną opiekę prawną. Każdy z beneficjentów ma równe prawa przy korzystaniu z usług kancelarii.

Obejmuje to w szczególności:

  • udzielanie porad w zakresie bieżących zagadnień prawnych,
  • sporządzanie projektów umów,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • udział w negocjacjach prowadzonych przez klienta,
  • dochodzenie roszczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą,
  • występowanie przed wszelkimi urzędami i instytucjami,
  • wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą zobowiązań Zleceniodawcy.