W ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorstw prawnicy zatrudnieni w naszej kancelarii m.in.:

  • udzielają porad prawnych m.in. z zakresu prawa cywilnego, handlowego i pracy,
  • opiniują i sporządzają projekty umów zawieranych przez klientów,
  • przygotowują projekty regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych,
  • doradzają w sprawach korporacyjnych, uczestniczą w rokowaniach i negocjacjach,
  • pomagają w windykacji należności,
  • reprezentują klientów w postępowaniach reklamacyjnych,
  • zastępują klientów w postępowaniach administracyjnych,
  • świadczą na preferencyjnych warunkach finansowych usługi zastępstwa procesowego.

Warunki wykonywania stałej obsługi prawnej określa umowa, którą zawieramy z naszymi klientami. Jej treść jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Określając wysokość naszego wynagrodzenia stosujemy rozsądne systemy rozliczeń uwzględniające nakład naszej pracy.