Kancelaria świadczy usługi w zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy z Unii Europejskiej.
Kompleksowa obsługa w tej dziedzinie obejmuje:

  • nadzór nad prawidłowym złożeniem wniosku i realizacją projektu,
  • nadzór nad formalno - prawnymi aspektami realizacji projektu (organizacja przetargów, kontrola realizacji),
  • sprawy sporne.