Kancelaria gwarantuje kompleksową obsługę prawną wszelkich inwestycji dokonywanych na obszarze Polski przez obcokrajowców.

Dajemy gwarancję przeprowadzenia Klienta przez cały proces inwestycyjny w Polsce - poczynając od zorganizowania hotelu oraz zapewnienia sali konferencyjnej (w przypadku negocjacji), kończąc na pełnej i profesjonalnej obsłudze prawnej. Na bieżąco współpracujemy z klientami z całego obszaru UE.
Nasza oferta obejmuje w szczególności:

  • ocenę stanu prawnego inwestycji,
  • analizę skutków prawnych podejmowanych przez inwestora decyzji,
  • obsługę dokumentacji księgowej i podatkowej,
  • doradztwo prawne w zakresie prowadzenia inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych ( SSE),
  • reprezentowanie w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na działalność w SSE,
  • przeprowadzanie negocjacji,
  • przygotowywanie i realizacja przedsięwzięć w oparciu o regulacje partnerstwa publiczno - prawnego,
  • reprezentowanie przed właściwymi organami we wszelkich sprawach związanych z planowaniem inwestycji.