Nawiązując do ostatnio opublikowanego przez naszą Kancelarię Prawną artykułu dotyczącego zmian w Prawie budowlanym wskazać należy, że przepisy ustawy z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wejdą w życie w dniu 28.06.2015 r. Jednak, jak podkreśla mec Kamil Zieliński – nowelizacja przepisu art. 82b Prawa Budowlanego, dotycząca m. in. obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy – wchodzi w życie z dniem 01.01.2016r.