W dniu dzisiejszym Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę o upadłości konsumenckiej. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia nowej ustawy w Dzienniku Ustaw.
W poprzednich artykułach pisaliśmy o podjęciu przez polskiego ustawodawcę działań mających na celu ułatwienie osobom niewypłacalnym ogłoszenia tzw. upadłości konsumenckiej. Omawiane przez nas zmiany przepisów już wkrótce będziemy mogli stosować w praktyce.