Sprzedajesz lub zamierzasz współpracować z wiodącą siecią hipermarketów: wszystko co powinieneś wiedzieć o warunkach, zagrożeniach i sądach arbitrażowych - na przykładzie Klienta naszej Kancelarii.
Warunki współpracy ze znaną siecią hipermarketów
W jaki sposób i na jakich warunkach hipermarkety pozyskują towary od przedsiębiorców jest owiane tajemnicą handlową, ale wiadomym jest, że nie zawsze odbywa się to na warunkach korzystnych dla dostawców.
Narzucone umowy, opłaty pułkowe i marketingowe oraz odroczone terminy płatności to niestety standard i przedsiębiorcy „muszą” to zaakceptować. Jeżeli jednak hipermarket nie dotrzymuje warunków własnej umowy, to pojawia się problem.
Zagrożenia płynące ze współpracy
Co jest ważne z punktu Twojego biznesu? Najważniejszym jest dotrzymywanie terminów ekspozycji, skuteczna promocja i właściwa prowizja na Twoich produktach. A przede wszystkim dotrzymanie umówionego poziomu rocznych obrotów – w przypadku naszego Klienta - 2,5 mln złotych rocznie.
A co jeśli hipermarkety tego nie respektują? Ponosisz ogromne straty finansowe wynikające z polityki produkcyjnej, magazynowej i zatrudnienia. Hipermarket dokonuje zwrotu niesprzedanego towaru i musisz go przyjąć. W przypadku naszego Klienta towar był brudny, zniszczony i nie nadający się do dalszej sprzedaży.
Otrzymujesz wezwanie do zwrotu pieniędzy za niesprzedany towar od hipermarketu i co dalej?
Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym
Nasz Klient otrzymał wezwanie do zapłaty na kwotę 300 tysięcy złotych!
Pomimo, że towar był brudny, zniszczony i nie nadający się do dalszej sprzedaży Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie przyznał rację Hipermarketowi.
Z czego to wynika? Postępowanie było krótkie, nierzetelne i popełniono wiele błędów proceduralnych. Jednak nie łatwo uchylić taki wyrok i zdarza się to bardzo rzadko.
Sąd Apelacyjny w Szczecinie jednak uchylił opisany wyrok Sądu Arbitrażowego. Nasz Klient zaoszczędził 300.000 zł.
Profesjonalizm i doświadczenie Kancelarii Prawnej w sprawach Sądów Arbitrażowych może się przyczynić do wygranej w Twojej sprawie.