Kiedy i w jakiej wysokości przysługuje nam odszkodowanie za zniszczony bagaż podczas podróży lotniczej? Co należy zrobić, aby uzyskać odszkodowanie i ile mamy na to czasu.
 Kończymy podróż lotniczą (wakacyjną, służbową itd.) i widzimy uszkodzenie naszego bagażu – co wówczas? Działamy szybko. Jeszcze na lotnisku zgłaszamy uszkodzenie w biurze zajmującym się utratą lub uszkodzeniem bagażu. Otrzymamy protokół z opisem szkody.
Kolejne wskazówki i procedury postępowania znajdują się w Konwencji Montrealskiej z 1999r. (https://www.konsument.gov.pl/files/Konwencja%20Montrealska%20l_19420010718en00380038.pdf). Opis szkody wraz z informacją, czy uszkodzenie uda się naprawić lub nie, wysyłamy do przewoźnika pisemnie. Najważniejsze, w ciągu 7 dni od daty odbioru bagażu – po tym czasie nie otrzymamy odszkodowania. Do pisma dołączamy protokół z lotniska, kwity bagażowe, rezerwację i bilety lotnicze.
Maksymalna kwota dochodzonego odszkodowania od linii lotniczych, to ok 1.300 €. Może się jednak zdarzyć, że linia lotnicza zaniży nam odszkodowanie lub niewłaściwie wyceni powstałe uszkodzenia. Wówczas sugerujemy udać się do radcy prawnego, profesjonalnie zajmującego się uzyskiwaniem odszkodowań od linii lotniczych.