Do Kancelarii w sierpniu 2013 r. przyszedł Klient, dotychczas pracował jako wykwalifikowany elektryk w jednej z firm. Pan Jan (40 lat) dobrze zarabiał od 5000 do 8000 zł miesięcznie, mieszkał z niepracująca żoną i 2 dzieci (4 i 18 lat) w 3 pokojowym mieszkaniu kupionym na kredyt we frankach, spłacał raty za samochód dla syna oraz dwie karty kredytowe.
Miesięczne raty pochłaniały ok. 3000 zł. Na nieszczęście naszego Klienta doszło do wypadku drogowego. Nasz Klient przeżył, ale uszkodził kręgosłup i trwale utracił władzę w nogach, a tym samym zdolność zarobkowania. Wypadek ten spowodował nagłe i znaczne pogorszenie jego sytuacji majątkowej - stał się niewypłacalny. Nie był w stanie spłacać rat i bieżących opłat. Sytuacja rodziny klienta pogarszała się z miesiąca na miesiąc. Pan Jan zgłosił się do Kancelarii w dniu darmowych porad prawnych. Podczas spotkania Klient dowiedział się że w celu ustabilizowania swojej sytuacji finansowej oraz w celu uzyskania szansy na umorzenie długów powinien złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Niestety złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest skomplikowaną procedurą. Wymogi formalnych wniosku określone zostały przez ustawodawcę w przepisach Prawa upadłościowego i naprawczego. Kancelaria, w celu dopełnienia przez Klienta wszystkich formalności pomogła Klientowi przygotować właściwy wniosek oraz skompletować wymagane dokumenty. Sąd po rozpoznaniu sprawy Klienta na posiedzeniu niejawnym, wydał postanowienie o ogłoszeniu jego upadłości. Sąd uznał, iż zadłużenie Klienta powstało na skutek wyjątkowych i niezależnych okoliczności, a także że jego majątek wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego. W celu rozpoczęcia pierwszego etapu postępowania upadłościowego jakim była wyprzedaż majątku Klienta, sędzia-komisarz wyznaczyła syndyka, który przejął jego majątek. Syndyk sprzedał majątek klienta i częściowo spłacił jego długi. Klient z racji, iż był właścicielem a nie najemcą mieszkania, otrzymał z kwoty uzyskanej ze sprzedaży jego mieszkania przez syndyka kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu mieszkania za okres 12 miesięcy. Następnie sąd wydał postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli Klienta i umorzeniu reszty długów. Obecnie Klient jest zobowiązany składać sądowi corocznie sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli. Klient został powiadomiony także, iż w okresie planu spłaty wierzycieli, nie może kupować bardzo wartościowych rzeczy lub nieruchomości i zaciągać kredytów czy dokonywać zakupów na raty. Klient wykonał obowiązki określone w planie spłaty i sąd wydał postanowienie o umorzeniu reszty długów. W przypadku gdyby obowiązki te nie zostały przez Klienta wykonane sąd uchyliłby plan spłaty wierzycieli i umorzył postępowanie – a Klient zostałby z długami. Niestety obecnie przepisy powodują że takich oddłużonych konsumentów jest niewielu średnia roczna za 2011 r. wyniosła 1,92% pozytywnie załatwionych spraw! W następnym poście opiszemy korzystne dla zadłużonych konsumentów projekty zmian w prawie upadłościowym.