Od 2015 r. jest łatwiej ogłosić konsumentom upadłość z uwagi na nowe prawo o upadłości konsumenckiej – nasi prawnicy wspominali o tym we wcześniejszych artykułach.

To co odróżnia tą sprawę od pozostałych jest fakt, że nasi Klienci mieli zarejestrowaną działalność gospodarczą przed zgłoszeniem wniosku o upadłość konsumencką. Działania naszych prawników przekonały Sąd, iż w tej sprawie jest uzasadnione kierowanie się względami słuszności i humanitaryzmu.
Klienci naszej Kancelarii (małżeństwo) popadli w spiralę zadłużenia. Nie wynikało to z ich winy, lecz przez zatory płatnicze ze strony współpracujących z nimi firm. Łączne zadłużenie w różnych bankach i instytucjach finansowych oraz kredyt hipoteczny na dom wyniosło ponad 1,5 miliona złotych.

Pomimo skomplikowanej sprawy, stosu dokumentów nasi prawnicy przygotowali odpowiedni wniosek do Sądu w Szczecinie o upadłość konsumencką. Na rozprawie, po przesłuchaniu Klientów Sąd uznał, że wniosek o upadłość konsumencką jest uzasadniony.

Pomimo dużego sukcesu, praca naszej Kancelarii się nie kończy. Proces oddłużenia prowadzony będzie przez syndyka. Jednak, już teraz po ogłoszeniu postanowienia Sądu, Agnieszka i Michał zaczynają nowy etap życia bez komornika i windykatora, który ostatecznie zakończy się umorzeniem wszystkich długów.

Przed nami kolejne dwa postępowania o upadłość konsumencką w Szczecinie – szacujemy, że również zakończą się sukcesem!