To czy Twoja umowa kredytu jest nieważna i czy możesz wygrać z bankiem – ocenimy na pierwszym spotkaniu! Czy warto? Reprezentowaliśmy klientów, którzy byli w podobnej sytuacji jak Ty. Im się udało odzyskać ponad 800 tys. zł. Sprawdź czy u Ciebie będzie podobnie…
 Nasi klienci zaciągnęli kredyt na zakup dwóch mieszkań – oba w CHF, kredyt denominowany. Pierwszy na kwotę około 430 tys. spłacili przed terminem, ale… No właśnie, oddali bankowi ponad 800 tys.
Drugi jest spłacany już ponad 12 lat, gdzie kapitał kredytu pokryli z nawiązką. Niemniej bank oczekiwał jeszcze ponad 72% kwoty kredytu. Dzięki nam nie udało mu się.
Dlaczego banki tak robią? Bo mogą. Często słyszymy: nie mam na to siły lub po co się męczyć?
Ten, a to nie jest jedyny przykład naszych klientów, którzy chcieli walczyć i wygrali.
Banki właśnie liczą na to, że Ci się nie będzie chciało! Tak batalia może trwać długo i liczą na to, że odpuścisz. Nie odpuszczaj. Nie warto, ale decyzja należy do Ciebie.
Ocenimy Twoje szanse na wygraną na pierwszym spotkaniu, pamiętaj o tym. Jeżeli dostrzeżemy szansę, to uruchomimy całą machinę prawną. Zaangażujemy ekonomistów, którzy precyzyjnie wyliczą należną Ci kwotę. Powiadomimy odpowiednie instytucje, np. Rzecznika Finansowego.
Działamy w Twoim imieniu: profesjonalnie i wprost do osiągnięcia celu. Twojego celu.
Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I C 973/20 przeciwko Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu (dawny: Lukas Bank S.A.) tylko to potwierdził w dniu 13.04.2022r. Wyrok oczekuje na uprawomocnienie.
Wyrok: unieważnienie umowy kredytu