Jakie są granice rozporządzania rzeczą wspólną we współwłasności?
Kiedy współwłaściciel swoimi działaniami przekracza zakres zwykłego zarządu?
Czy brak zgody współwłaścicieli pozwala przeprowadzić czynność prawną?

Przykład sporu o przydomowy ogródek w Szczecinie pokazuje jakie problemy mogą mieć współwłaściciele w wyniku bezprawnych działań innych współwłaścicieli.

Film można obejrzeć pod adresem: vimeo.com