Swego czasu głośno było w Szczecinie na temat losu napisu „Pasztecik”, który to wisi na ścianie baru Pasztecik od ponad 40 lat. Przez ten okres nie był przedmiotem niczyjego zainteresowania, na stałe wrósł w krajobraz miasta. Przyzwyczaili się do niego mieszkańcy, spoglądali z zaciekawieniem turyści licznie odwiedzający bar serwujący lokalny przysmak. Losem znanego wszystkim napisu zainteresował się ZDiTM, bowiem potraktował szczecińską „legendę” jako reklamę w pasie ruchu drogowego i tym samym zażądał opłat. Medialne doniesienia głoszą, że kara wyniosła 2.000 zł. W obronie właścicieli napisu stanęli mieszkańcy Szczecina organizując protest, jednak ZDiTM jest nieugięty i żąda zapłaty nałożonych kar.
Z podobną sprawą do Kancelarii zgłosiła się klientka, wobec której ZDiTM również nałożył karę za zajęcie pasa drogowego. Klientka na płocie przynależnym do nieruchomości, będącej jej własnością zawiesiła baner, który ZDiTM zakwalifikował jako reklamę dwustronną. Wobec czego, zażądał od naszej klientki kary pieniężnej w niebagatelnej kwocie 13.608 zł.

W sprawie naszej klientki nie zorganizowaliśmy protestu, lecz zajęliśmy się sprawą od strony merytorycznej. Kancelaria złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako organu drugiej instancji, organu będącego właściwym do złożenia odwołania od niekorzystnej decyzji. Kilka dni temu odebraliśmy pismo z decyzją z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w której to organ uchylił decyzję nakładającą karę i umorzył postępowanie organu pierwszej instancji. Wobec naszego sukcesu, który uchronił naszą klientkę od zapłaty dość wysokiej kary, wyrażamy nadzieję, że losy Szczecińskiego Pasztecika potoczą się równie korzystnie i znany wszystkim napis nie zniknie z mapy miasta.