Wpadłeś w spiralę zadłużeń? Poznaj drogę ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może wystąpić każdy kto aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/upadlosc-konsumencka/
We wniosku wskazujemy dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL itd.) oraz posiadany majątek. Najważniejszym i najtrudniejszym jest wykazanie, że upadłość konsumencka jest uzasadniona.
Wskazujemy również wszystkich wierzycieli, wysokość długów wobec z nich wraz z terminami zapłaty.
Wniosek zgłaszamy w sądzie upadłościowym wraz z opłatą w wysokości 30 złotych. Wniosek składamy samodzielnie lub przez profesjonalnego pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny. Złożyć wniosek w imieniu dłużnika może również osoba pełniąca zarząd majątkiem lub interesami dłużnika, a także osoba pozostająca z nim w stałym stosunku zlecenia.
Pamiętaj jednak, że w przypadku oddalenia wniosku, przez 10 kolejnych lat nie będziesz mógł ubiegać się o ponowną upadłość konsumencką. Warto skorzystać z pomocy specjalistów od upadłości konsumenckiej.