Może zdarzyć się tak, że ZUS odmówi prawa do zasiłku chorobowego lub innych świadczeń i w związku z tym wyda decyzję administracyjną, którą także zobowiąże do zwrotu tych świadczeń jako nienależnie pobranych. Nierzadko jednak, przed wydaniem takiej decyzji wypłaca nam ww. świadczenia.

Co wówczas powinniśmy zrobić?
Oczywiście możemy się odwołać od niekorzystnej decyzji lub zwrócić wypłacone świadczenia wraz z ustawowymi odsetkami, jeżeli nie zrobimy tego w terminie. Problem pojawia się od kiedy należy naliczać takie odsetki – od daty wypłaconych świadczeń, czy od daty wydania decyzji?

Taki dylemat miała mieszkanka Szczecina, która zgłosiła się do naszej Kancelarii Prawnej. W Jej przypadku ZUS naliczył odsetki od dnia wypłaconych świadczeń. Odwołanie okazało się skuteczne i korzystne dla Klientki. Sąd  w Szczecinie rozpatrujący sprawę wskazał, że odsetki od nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi dopiero wtedy, gdy ZUS wyda stosowną decyzję administracyjną.

Sąd potwierdził, że nie można domagać się odsetek za okres od daty wypłaty świadczeń do dnia wydania decyzji ustalającej nienależne świadczenia, a dopiero za okres po wydaniu takiej decyzji – tj. od dnia jej doręczenia.