Każdemu z nas może się przydarzyć sytuacja, że pomimo zawartej umowy ubezpieczenia np. mieszkania, Ubezpieczalnia nie chce wypłacić odszkodowania powołując się na postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Wówczas przychodzi na myśl, że może przy zawarciu umowy ubezpieczenia czegoś nie doczytałem! Jednak nie zawsze tak jest i warto, a nawet należy sprawdzić czy Ubezpieczyciel - odmawiając wypłaty odszkodowania - postępuje słusznie!
Zapisy w umowach ubezpieczeniowych są na tyle rozwiązłe i niezrozumiałe dla „normalnego” Klienta, że w praktyce niestety nie zawsze skupiamy się nad tym co one oznaczają. Z takim problemem spotkał się Klient naszej Kancelarii któremu na podstawie postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania za powstałe w wyniku pożaru szkody.

Nasza Kancelaria przeanalizowała argumentację Ubezpieczyciela pod względem prawnym i skierowała sprawę do Sądu w Szczecinie.

Sąd w wyroku zasądzającym dochodzoną przez Klienta naszej Kancelarii należność wskazał, iż zgodnie z konkretnymi postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ubezpieczyciel który chce odmówić wypłaty odszkodowania musi udowodnić istnienie okoliczności uzasadniających taką właśnie decyzję. Jeżeli powyższego nie wykaże – nie może odmówić wypłaty odszkodowania.

Nie zawsze zatem odmowa wypłaty odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń będzie słuszną decyzją i w związku z tym należy dochodzić swoich roszczeń nawet na drodze sądowej.