Pierwszego dnia nowego roku wszedł w życie szereg zmian dotyczących obowiązku meldunkowego i dowodów osobistych, dążących do całkowitego zniesienia obowiązku meldunkowego, planowanego na dzień pierwszego stycznia 2016 roku. Wraz z nimi zostaną uproszczone formalności związane z meldunkiem, w tym także zakres wymaganych danych i same formularze.
 Nowy „rejestr mieszkańców” i „rejestr zamieszkania cudzoziemców” zastąpią dotychczasowe zbiory meldunkowe - prowadzone przez właściwych miejscowo: wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Ponadto zbiory danych osobowych PESEL zostaną zastąpione „rejestrem PESEL”. Numery pozostaną niezmienione.
Oprócz tego powstał nowy, elektroniczny „Rejestr Dowodów Osobistych”, również podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Dzięki niemu będzie można między innymi składać wniosek o wydanie dowodu osobistego na terenie całego kraju, a nie jak do tej pory w miejscu zameldowania na pobyt stały. Sam wniosek o wydanie dowodu będzie można również składać w wygodniejszej, elektronicznej formie. Nowe dowody osobiste będą pozbawione informacji o wzroście, kolorze oczu oraz miejscu stałego zamieszkania dzięki czemu nie będzie trzeba ich wymieniać z tego powodu - np. zmieniając miejsce zamieszkania z Polic na Szczecin nie będziemy już musieli wymieniać dowodu osobistego. Dotychczasowe dowody zachowają swoją ustawową ważność.
Obowiązek meldunkowy nie będzie już obejmować wczasowiczów i turystów. Obywatele polscy nie będą obowiązani meldować się na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy, a termin zgłoszenia meldunku, zmieniony zostanie z 4 do 30 dni.
W nowym roku pozostanie w mocy dotychczasowe ułatwienie, jakim było zniesienie obowiązku wymeldowywania się ze starego miejsca stałego pobytu, przy zameldowywaniu się w nowym miejscu. Wszystkie te działania określane mianem: „reformy meldunkowej” mają na celu całkowite zniesienie obowiązku meldunkowego przewidywane na dzień 1 stycznia 2016r., kiedy to „miejsce zameldowania” zostanie zastąpione „miejscem zamieszkania”.