Nowe przepisy dopuszczają odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty całej zaległości dłużnika z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, w tym również należności finansowanej przez ubezpieczonego, zatem nie będzie już konieczne opłacenie części składki pracowniczej finansowanej przez ubezpieczonego. Nowelizacja będzie obowiązywać od 1 grudnia 2015 r.

Obecnie, pracodawcy którzy mają problemy z długami z tytułu składek ZUS mają problem z uzyskaniem ich umorzenia lub rozłożenia na raty. Wynika to z regulacji zgodnie z którymi ZUS może rozłożyć dług na raty, biorąc pod uwagę możliwości finansowe dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Jednak ulgi te nie dotyczą składek płaconych przez pracodawcę za pracowników potrącanych z ich wynagrodzenia. Wobec powyższego, płatnik, który chciałby zawrzeć ugodę lub skorzystać z odroczenia terminu płatności składki musi opłacić części składki pracowniczej. Dla dużej grupy przedsiębiorców jest to warunek nie do spełnienia, szacuje się że ZUS odrzucił 90% takich wniosków z uwagi na to że pracodawca nie mógł spłacić zadłużenia z tytułu składek pracowniczych.

Takie rozwiązanie będzie korzystne nie tylko dla ZUS, ale również dla płatników składek. Zawarcie ugody pozwoli na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej oraz zawieszenie egzekucji, zwolnienie kont bankowych czy ruchomości oraz nieruchomości należących do zadłużonego płatnika. Taka pozytywna zmiana pozwoli wielu przedsiębiorcom wyjść z zadłużenia i kontynuować działalność w niezmienionym zakresie. Rozwiązanie to, również będzie korzystne dla samego ZUS, bowiem umożliwi ono szersze odzyskiwanie zaległych składek, których całkowita egzekucja wielokrotnie była nieskuteczna.