W najbliższy weekend, w nocy z soboty na niedzielę (25/26 października 2014r.), nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Wskazówki zegara przesuniemy z godziny 3 na 2. Oznacza to, że pracownicy, którzy zgodnie z harmonogramem czasu pracy, mają zaplanowaną w tym czasie „nockę” (np. w godzinach 22:00-6:00), przepracują w rzeczywistości nie 8, a 9 godzin.
Pamiętajmy, że za tę dodatkową godzinę pracownikowi należy się dodatkowe wynagrodzenie – poza standardową stawką godzinową również tzw. dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. Jeżeli dziewiąta godzina pracy przypadnie jeszcze podczas ustalonej u danego pracodawcy pory nocnej, pracownikowi przysługiwać będzie dodatek w wysokości 100%. Za tę godzinę powinien więc otrzymać podwójną stawkę.
Jeżeli natomiast ostatnia z przepracowanych godzin wypadnie już poza porą nocną, pracownikowi przysługiwać będzie dodatek w wysokości 50% stawki godzinowej.

Niezależnie od powyższego, za każdą godzinę pracy w porze nocnej, a zatem również za tę dodatkową, wynikającą z corocznej zmiany czasu, każdemu pracownikowi przysługuje dodatek za pracę w porze nocnej (20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę).