Deweloperzy wykorzystują lukę w prawie i budują apartamentowce w dzielnicach domków jednorodzinnych.
Artykuł można przeczytać tutaj: wyborcza.biz/finanse

W październiku 2009 r. rozpoczęła się budowa budynku przy na jednym z osiedli w Szczecinie, która to sąsiaduje z działkami klientów Kancelarii. Inwestycja ta polega na budowie dwóch domków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i jest prowadzona na podstawie pozwolenia na budowę domku jednorodzinnego.W planie zagospodarowania przestrzennego teren do którego należy m.in. działka na której prowadzona jest ta inwestycja, przeznaczony jest na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą oraz bliźniaczą.
Tymczasem w przedmiotowym budynku zostało wyodrębnionych dwanaście lokali, co nie pozwala uznać tej inwestycji jako budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W związku z tym inwestycja ta jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Deweloper sprzedając mieszkania w tym budynku musi uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokalu, które stanowi załącznik do wniosku, składanego w wydziale ksiąg wieczystych, o wydzielenie z księgi wieczystej nieruchomości głównej, nowej księgi wieczystej dla nowego samodzielnego lokalu. Wydzielenie lokalu jako odrębnej nieruchomości jest niezbędne do ustanowienia dla danego lokalu prawa odrębnej własności.
Zaświadczenie o samodzielności lokalu wydawane jest na podstawie przepisów ustawy o własności lokalu w zasadzie w oderwaniu od innych przepisów. Jest ono konieczne do ustanowienia odrębnej własności. Przy wydawaniu zaświadczenia pod uwagę bierze się tylko to czy lokal spełnia warunki ku temu aby być samodzielnym. W przepisach nie ma mowy o tym, aby brać pod uwagę plan zagospodarowania przestrzennego.
Deweloperzy wykorzystują tę lukę w prawie m.in po to by budować domy wielorodzinne w zacisznych dzielnicach domków jednorodzinnych.
Postulowana jest zmiana przepisów ustawy o własności lokali.

Artykuł można przeczytać tutaj: wyborcza.biz/finanse