Przeprowadzenie skutecznej upadłości konsumenckiej osoby prowadzącej działalność gospodarczą, z definicji, jest niemożliwe. Jednak przypadek Klientki naszej Kancelarii Prawnej potwierdza, że wszystko zależy od analizy sytuacji dłużnika i okoliczności powstania długu.
Doświadczenie naszych radców prawnych w sprawach upadłości konsumenckiej doprowadziło do korzystnego wyroku Sądu w Szczecinie i już dziś p. Marta może rozpocząć nowe życie - bez długów pochodzących z działalności gospodarczej!

Przypadek Klientki Kancelarii nie jest odosobniony. Często zdarza się, że współmałżonek lub partner życiowy otwiera działalność gospodarczą pod biznes „drugiej połowy” i pozostawia jej prowadzenie. Pomimo nie podejmowania żadnych decyzji gospodarczych, to jednak osoba, na którą jest założona działalność gospodarcza, ponosi odpowiedzialność.

W przypadku p. Marty, jej mąż prowadził biznes i podejmował decyzje, ale cała odpowiedzialność spłynęła na naszą Klientkę. Nasza Kancelaria Prawna przeprowadziła analizę podejmowanych czynności gospodarczych, okoliczności i słuszności ich powstania. Wynik był jednoznaczny – brak winy zadłużenia po stronie p. Marty i upadłość konsumencka jest zasadna – Sąd w Szczecinie to potwierdził.