W związku z tym, iż na szczecińskich drogach coraz częściej można zauważyć rowerzystów, m.in. korzystających z miejskich rowerów, warto przypomnieć regulacje dotyczące ruchu drogowego. Dotyczy to samych zainteresowanych, ale przede wszystkim Kierowców.
 Zgodnie z nowelizacją ustawy o ruchu drogowym, kierujący pojazdem powinien ustąpić pierwszeństwa rowerzyście przecinając jego tor jazdy. Takie prawo przysługuje rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić. Rowerzysta ma także pierwszeństwo, gdy jedzie na równi z samochodem, lub szybciej, i chce przejechać skrzyżowanie na wprost, a kierowca skręca w prawo. Do tej pory to rowerzysta musiał ustąpić pierwszeństwa pojazdom.

Kolejną zasadą jest zachowanie bezpiecznego „marginesu” podczas wymijania cyklisty przez kierującego autem. Pamiętajmy, że odstęp powinien wynosić min. metr od rowerzysty.
Inną sprawą jest zachowanie szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa podczas cofania.
Z kolei kierujący rowerem może wyprzedzać powoli jadące pojazdy z ich prawej strony.

Znowelizowano także przepisy dotyczące poruszania się rowerów po chodniku. Korzystanie z chodnika jest dozwolone, gdy:
- opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
- szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
- warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

A teraz obowiązki cyklistów.
- Rowerzyści nie mogą wjechać na przejście dla pieszych – mają obowiązek zsiąść z roweru i przeprowadzić go przez pasy.
- Jazda rowerem po jezdni obok innego rowerzysty jest możliwa jedynie, gdy nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu.

Dobra pogoda, korki, ruch na świeżym powietrzu to wszystko sprzyja poruszaniu się na rowerach – zatem warto pamiętać kilka powyższych zasad, aby jazda na rowerze w Szczecinie i innych miastach była bezpieczna!