Twoje bezpieczeństwo, jako klienta naszej Kancelarii Prawnej, nie wynika jedynie z naszego doświadczenia i profesjonalizmu charakteryzującego naszych radców prawnych, ale również z posiadanego przez nas ubezpieczenia na usługi prawne na kwotę 350.000€ (około 1,5 mln złotych).