2019-02-05
Uchwałą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 4.12.2018r., założyciel naszej Kancelarii Prawnej - radca prawny Kamil Zieliński - został wpisany na listę radców prawnych uprawnionych do udzielania bezpłatnej pomocy prawnej w ramach Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Nasza Kancelaria Prawna świadczy profesjonalne usługi prawne dla Cudzoziemców przebywających lub chcących przyjechać do Polski od 2014r. Nasi radcowie prawni zajmują się m. in. doradztwem w zakresie uzyskania pozolenia na pobyt i pracę oraz uzyskania Karty Polaka. Ponadto reprezentujemy cudzoziemców przed Strażą Graniczną, Urzędem Wojewódzkim i Urzedem do spraw Cudzoziemców w sprawach związanych z cofnięciem pozwolenia o pracę, kontroli legalności pobytu, czy deportacji z Polski.

W związku ze specializacją migracyjną naszej Kancelarii, radca prawny Kamil Zieliński, udziela pomocy prawnej Cudzoziemcom, jako uprawniony radca prawny przy Urzędzie do Spraw Cudzoziemców - link.