Selskabet leverer omfattende serviceydelser inden for selskabsret og virksomhedsledelse. Denne støtte omfatter repræsentation i sagen for retten, både i forbindelse med registrering og udstedelse.
I øvrigt giver advokatfirmaet juridisk støtte og bistand på områder som:

  • etablering og afvikling af selskaber,
  • rådgivning om at gøre forretninger i Polen,
  • rådgivning om de nuværende aktiviteter i de selskaber,
  • sammenlægning og omdannelse af kommercielle virksomheder, herunder udarbejdelse af relevante dokumenter og aftaler om fusioner, overtagelser og omdannelse af selskaber,
  • juridisk rådgivning i forbindelse med ændringer i ejerskab af selskaber, herunder udarbejdelse af kontrakter om erhvervelse (bortskaffelse) af aktier,
  • udvikling af finansiel sikkerhed i denne sikkerhedsstillelse, garantier og veksler,
  • støtte til møder med aktionærer og på selskabets generalforsamling,
  • udarbejdelse af ansøgninger om konkurs,
  • repræsentation i konkurs og insolvens.