Vi hjælper med at repræsentere vores kunders interesser i den bedste løsning af eventuelle retslige og udenretslige stride.
Desuden:

  • repræsentere kunder ved voldgiftsretter, fælles for alle forekomster i alle civile og kommercielle sager,
  • udvikle strategier til håndtering af retstrætter, under hensyntagen til princippet om, at de juridiske instrumenter, der anvendes skal være egnet til en bestemt sag, idet der tages hensyn til behovet for at optimere omkostninger,
  • at føre forhandlinger og mægling på den retlige scene
  • rådgive og repræsentere i en voldgiftssag ved de nationale domstole, voldgift,
  • forberede indholdet af indgåede aftaler og udenretslige
  • repræsentere forvaltninger i begge tilfælde.