Virksomhed tilbyder juridisk bistand i forbindelse med byggeri ret bredt forstået. I særdeleshed fører vi sager vedrørende:

  1. Operationer forud for arbejdets begyndelse
  2. Opførelse og idriftsættelse af anlægget for brug
  3. Vedligeholdelse og drift af bygninger
  4. Kompensation for kunsten af byggefejl
  5. Oprettelse af byggekontrakter, som er i overensstemmelse med FIDIC