Kontoret yder juridisk bistand, som omfatter rådgivning om udbud, specielt:

  • analyse af udbudsmaterialet af den bydende,
  • foretage en juridisk analyse af de formelle procedurer for en offentlig kontrakt,
  • repræsentation af tilbudsgivere i udbudsproceduren,
  • at forberede protester, appellationer og klager, der opstår i forbindelse med sagen om tildeling af kontrakter,
  • udarbejdelse af udtalelser fra leverandøren / kunden,
  • analyse af aftaler i forbindelse med offentlige indkøb,
  • undersøgelse af betaling fra kunden,
  • udarbejdelse af juridiske udtalelser om juridiske spørgsmål i forbindelse med indkøb,
  • repræsentation inden for National Appellation Kontor (tidligere Voldgiftsmænd Gruppen).