Firmaet leverer ydelser inden for individuel og kollektiv arbejdsret. Vi har erfaring i repræsentation af arbejder og arbejdsgiverne i at forhandle kollektive overenskomster, retssager og udenretslige arbejdsret.
Kontorets juridiske tjenesteydelser omfatter navnlig:

 • udarbejdelse af ansættelseskontrakter, arbejde regler, aflønning regler, kontrakter, ledelsesmæssige og andre,
 • at udarbejde en ikke-konkurrence aftaler,
 • repræsentation i retssager om arbejdsret,
 • juridisk bistand til at ansøge om tilladelse til at arbejde i Polen af udlændinge,
 • retshjælp til mobning og afskedigelser,
 • retlig beskyttelse af arbejdstagernes krav i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens,
 • håndhævelse af vederlag for overarbejde,
 • rådgive om udvælgelsen af de bedste former for ansættelsesforhold og de bedste måder at løse,
 • rådgive om beskyttelse af personoplysninger i virksomheden, herunder oprettelse af passende dokumentation,
 • reglerne og funktion af arbejdsrådet i virksomheden,
 • retten til at flyde i sundhedsfaciliteter,
 • at ansætte folk med handicap,
 • nye (atypiske) former for beskæftigelse,
 • uddannelse for det retshåndhævende arbejde i virksomheden.