Virksomheden leverer tjenesteydelser i at få tilskud og midler fra Den Europæiske Union.
Omfattende service på dette område omfatter:

  • tilsyn med den korrekte registrering og udførelse af projektet,
  • formelt tilsyn - de juridiske aspekter af projektets gennemførelse (indkøb organisation, kontrol med udførelse)
  • tvister.