Selskabet repræsenterer klienter på alle stadier af proceduren for den bredere forvaltningsret.

Spørgsmål, der foretages af kontoret omfatter bl.a.:

  • repræsentation inden administrative organer i alle tilfælde,
  • repræsenterer klienter i sikkerhed og retsforfølgning i administration,
  • forberedelse af appellationer, klager,
  • udarbejdelse af alle ansøgninger, beslutningsforslag og øvrige processkrifter i administrative procedurer,
  • bistand til fremskaffelse af tilladelser, licenser og andre dokumenter,
  • undersøgelse af erstatning for skader forårsaget af ulovlige administrative afgørelser.