I forbindelse med tjenesteydelser fra vores kontor indgår også påstande i form af forsikringsaftaler.
 1. Inden for forsikring af ejendom advokatfirmaet leverer tjenesteydelser i forbindelse med en undersøgelse af forsikring i forbindelse med:
  • brand, oversvømmelse, orkan, lynnedslag, hagl, eksplosion, svigt af VVS-,
  • tab af fortjeneste som følge af driftsforstyrrelser (business interruption),
  • skaderne af maskiner,
  • tyveri med indbrud,
  • ødelæggelsen af ejendom,
  • for tab, der opstår i forbindelse med transport af gods (cargo).

 2. På området for personlig forsikring kontoret leverer tjenesteydelser i forbindelse med undersøgelse opgaver:
  • af de forsikrede liv - enten som følge af død af de forsikrede, samt hans overlevelse til de udpegede alder,
  • for forsikring mod ulykker - som følge af personskade, sundhed eller død ved et uheld om

 3. I øvrigt giver vi samlet bistand på området for social sikring. Vi repræsenterer arbejdstagerne og arbejdsgiverne fra kontorer og domstole. Advokatkontoret håndterer forsikringsspørgsmål ved at klager over afgørelser, truffet af Social Sikring og Landbrugsforsikring og de tiltag og processkrifter i retssager:
  • ret til en pension,
  • ret til en rente,
  • anerkendelse af uarbejdsdygtighed,
  • om erstatning for arbejdsulykker,
  • ret til sociale ydelser ved sygdom og barsel.